Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

Hol kezdődik a féltékenység?

Szerző: Mirtse Márta

2003. március 4. | Frissítve: 2016. szeptember 8.

Forrás: Anyák Lapja

A családban, az otthoni környezetben szerzi meg a gyermek legelső tapasztalatait a féltékenységgel, a versengéssel kapcsolatosan, körülbelül a második életéve során.

Vajon féltékenyek lesznek?


Ez idő tájt észleli azt, hogy szülei többet beszélnek, foglalkoznak egymással, mint vele, az anya inkább figyel az apára és fordítva. Ez ülteti el érzelmi életében a féltékenység csíráit, s ekkor kezdi erőteljesen felkelteni a figyelmét saját személye iránt.

A kis vetélkedő

Az anya közelében lévő apát félrelökdösi, közéjük áll, s egyikükbe belekapaszkodik gyöngédségre vágyódóan. A második-harmadik év táján már valósággal vetélkedik az apával az anya szeretetéért, kitüntetett tárgyait neki, az anyának adja át, az ő közelségében helyezkedik el, hangadással, majd szavakkal jelzi, hogy "Itt vagyok, velem törődj"! S ilyenkor az anya elfordul az apától, gyermekével kezd törődni, vele játszik, kommunikál. S mi lesz az apával?
Felbolydulhat a szülők egymás közti viszonya, s megindulhat a versengés a gyermek kegyeiért, szeretetéért. Baj lenne, ha a szülők azzal próbálnák meg kinyilvánítani szeretetüket, hogy fokozottan elhalmozzák tárgyakkal, édes falatokkal és szavakkal a kicsit, remélve, hogy személyük egyre fontosabb lesz neki. A saját személy túlhangsúlyozása a másik szerepének alábecsüléséhez vezethet, s egyfajta szerepjáték indul be: "ki kit szeret jobban?".
A család harmóniáját megbontja a rivalizálás, előtérbe kerül a felnőttek közti féltékenykedés. A szülők egymás közti viszonyába belép a konfliktus lehetősége. S eközben a kisgyermek megfigyeli, megtanulja utánozni az egymás megnyeréséért folytatott küzdelem eszközeit, az érzelmekkel való burkolt-nyílt irányítást, a manipulálást, a hízelgő odabújástól a "nem szeretlek" eltávolodásig.

A jövevény

Új szereplővel bővül a családi játszma, ha megszületik egy kistestvér, mert a nagyobbik elveszíti egyeduralkodó gyermeki helyzetét. Az új testvérrel együtt megszületik a féltékenység és a rivalizálás. A nagyobbacska fájdalmait csak enyhíteni lehet, megszüntetni nem. Éppen ezért a gyermeket idejekorán fel kell készíteni a testvér, az új családtag érkezésére. Hozzá kell segíteni annak a megértéséhez, hogy a kisbaba nem csak a szüleié, hanem az övé is lesz, az egész családé.
A gyermeklélektan és a mindennapi élet tapasztalatai, megfigyelései arra mutatnak rá, hogy akit az életkorának megfelelő szinten készítenek fel a család új taggal való kibővülésre, kevésbé lesz féltékeny. Benne nem rendül meg a szülei iránt érzett bizalom, az a hit, hogy továbbra is fontos a szülőknek, még ha szeretetükben osztozni is kell egy új jövevénnyel.
El kell mondanunk a gyermeknek jó előre, hogyan fogjuk gondozni az újszülöttet, hol lesz a helye a lakásban, hol alszik, mit eszik, hogyan fog szopni, hogyan vigyázunk rá együtt. Elmesélhetjük azt is, hogy kéznél lesz majd egy új játszótársa, barátja, aki szövetségese lesz a játszótéren, a többiek között.
Minden kérdésre igyekezzünk legjobb tudásunk szerint válaszolni, elsősorban azokra persze, amelyek szeretetünk meglétéről biztosítják a jövőben is. Biztassuk arra, hogy mondja el aggodalmait, reményeit, hogyan akar ő is törődni a kistestvérével. És világosítsuk fel arról is, hogy a kisbaba törékeny jószág, nem játékszer.
Ecsetelhetjük azokat az előnyöket, amelyek azzal járnak, hogy ő lesz az idősebb, neki több mindent szabad csinálnia. De ne essünk bele abba a túlzásba, hogy úgy tegyünk, mintha a nagyobbat jobban szeretnénk, mint a kicsit, ha mégoly szívesen hallaná is, és szemlátomást szeretné jó előre biztosítani pozícióját. Erősítsük meg abban a hitében, hogy a szülőkkel való kölcsönös szeretete változatlan marad. Úgyis meg fogja tapasztalni, hogy szülei hol őt, hol a kistestvért dédelgetik, részesítik előnyben.

Készítsük fel!

A leggondosabb előkészítés ellenére is beárnyékolja egy ideig a kisgyermek lelki életét a testvére iránt érzett féltékenység. Ez gyakran rejtett formában, áttételesen jelenik meg, így a szülők nem is sejtik, milyen heves félelmek, ellenérzések dúlnak gyermekükben. Féltékenysége keltette felemás érzelmeit leginkább a játékaiban fejezi ki, s vezeti le haragját is.
Idősebb korban már a képzelet síkján is megjelenhet a támadó kedv. Sokszor a rajzban, a festésben vagy a maguk átköltötte mesében adnak kifejezést a testvérük elleni vágyfantáziáknak. Ha már korábban úgy vélte, úgy érezte a féltékennyé váló gyermek, hogy nem vagy kevésbé szeretik, mint azelőtt, akkor a testvérféltékenység néha még nyílt bántalmazásba is torkollhat. Ilyenkor a szülőknek igen nagy tapintattal, türelemmel kell csillapítaniuk a heves indulatkitöréseket.
Ha a gyermek azt tapasztalja, hogy ezekért nem kap büntetést, nem gúnyolják, akkor megnyugszik érzelmi hullámzása. Értésére adhatjuk, hogy szeretetünkben nem távolodunk el tőle. Ha a másik gyermek egy időre többet is van apa-anya ölében, de őt kézen fogva visszük óvodába, a nagyszülőkhöz, mint egy "nagyobb" gyermeket, biztonságban érzi majd magát.

Érezze fontosságát

Elérhetjük, hogy egyre jobban érdeklődjön testvére iránt, s így hamarosan részt kér a vele való gondoskodásból. Sokszor tapasztalhatjuk, hogy figyelmezteti majd az édesanyját az esti lefekvés szertartásainak a betartására. Saját fontosságukat is átélhetik e felnőttes szerepben.
Az elsőszülötteket különösen érzékenyen érinti a második gyermek eljövetele. Amíg egyedüli a gyermek, az édesanyák nyíltan, gazdagon mutatják ki érzésüket, de a második után már óvatosabbak, nehogy diszkriminálják a másikat. Az egykék kényeztetése közismert. Amíg egyetlen gyermekek, gyakrabban dédelgetik őket.
Eddig minden figyelem, gondoskodás rájuk irányult, és ennek most vége szakad. Könnyű belátnunk, hogy sokan eleinte a kisemmizettség, a hirtelen rájuk szakadó magányosság, "elanyátlanodás" élményét élik át. Csak érettebbé válva képesek elfogadni és belátni azt, hogy osztozhatnak kistestvérükkel a szülői szereteten. S meg is kell osztozniuk.

Hozzászólások

Mit játsszak a gyerekkel? Kalkulátor

Támogatóink ajánlatai

h i r d e t é s

Facebook

Szponzorált hirdetések

Legkeresettebb címkék