Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

Gyermekgondozási díj - GYED 2016

Szerző: Vékony Katalin

2016. január 11. | Frissítve: 2016. január 28.

Forrás: babaszoba.hu

2016-tól egységesen a gyerek kétéves koráig jár a GYED, ha megvan a szülést megelőző két évben a szükséges biztosításban töltött 365 nap.

GYED - otthon a gyerekkel


A gyermekgondozási díj (GYED) biztosítási jogviszonyhoz kötött, havi rendszerességgel, a gyermek kétéves koráig (ikergyermekek esetén hároméves korukig) járó juttatás, melyet az a szülő igényelhet, aki a szülést megelőzően 365 napon át két éven belül biztosított volt. A csecsemőgondozási díj (CSED) lejárta utáni naptól jár (érdemes észben tartani a dátumot, és a CSED lejárta előtt benyújtani az igénylő lapot).
A GYED-re való jogosultsághoz szükséges előzetes biztosítási időnek - 365 nap - nem kell folyamatosnak lennie! Beleszámítandó a baleseti táppénz, a CSED, a GYED, a rehabilitációs járadék vagy ellátás, valamint a legalább 1 évnyi közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény idejéből maximum 180 nap.

Gyermekgondozási díjra jogosult a biztosított szülő (pl. apa, örökbefogadó szülő - de a nevelőszülő, helyettes szülő NEM) valamint az a szülő is, akinek biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díj folyósítása során szűnt meg. Jogosult GYED-re az a biztosított anya, aki a gyermeke után folyósított ellátás, pl. gyermekgondozási díj vagy gyermekgondozási segély folyósítása idején várja második, vagy harmadik gyermekét.

Amennyiben a szülő fizetés nélküli szabadságban részesül munkáltatójától, biztosítási jogviszonya fennáll, ezért a második illetőleg harmadik gyerek születésekor is jogosult a gyermekgondozási díjra. Ezt a korábban megállapított ellátás mellett is folyósítják.

Nem jár a gyermekgondozási díj, ha...

...a szülő a gyermek féléves (6 hónapos) kora előtt keresőtevékenységet folytat (kivéve nevelőszülő, illetve nem tartozik ide a szerzői jogi díjazás, valamit a személyi jövedelemadó mentes tiszteletdíj)
...a szülő egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (kivéve CSED, GYED, gyermekgondozási támogatás, baleseti táppénz, táppénz, álláskeresési járadék, vállalkozói- munkanélküli járadék, illetve ha a szülő rendszeres pénzellátásban részesül, és a CSED-re vagy GYED-re való jogosultság első napján pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett),
...a gyermek családi napközibe, bölcsődébe jár, vagy házi gyermekfelügyeletben vesz rész (kivéve, ha a gyermek féléves kora után a jogosult dolgozik, keresőtevékenységet folytat, továbbá ide nem értve a habilitációs, rehabilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést),
...ha a gyermeket ideiglenes hatállyal a szülő háztartásából elhelyezték, nevelésbe vették, továbbá 30 napnál több időre bentlakásos szociális intézménybe adták,
...a szülő előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti,
...a GYED-et első alkalommal a gyermek féléves kora után állapítják meg, akkor az első igénybevétel első napjától 60 napig, ha a szülő keresőtevékenységet folytat (kivéve nevelőszülő, vagy ha az igénylő a gyermekre tekintettel CSED-et vett igénybe, vagy a gyermekgondozási díjban részesülő meghal).

Mennyi a gyermekgondozási díj összege?

Nagyon fontos, hogy a munkáltatók által beküldött havi adóbevallás alapján kerül megállapításra az ellátás, tehát amit lejelent a cég! A GYED összege a szülést megelőző munkaviszonyban keresett napi bruttó átlag kereset 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a (azaz 155.400 Ft, napi 5.180 Ft). Tíz százalék személyi jövedelemadó-előleget valamint nyugdíjjárulékot vonnak le belőle.

 • Ha a GYED kezdő napját megelőző 3. hónap utolsó napjától visszafelé számolva rendelkezik száznyolcvan naptári napi jövedelemmel - biztosítási jogviszonnyal - az igénylő szülő, akkor a GYED-et ezen 180 napi jövedelem alapján állapítják meg. Abban az esetben, ha nem folyamatos a biztosítási idő: nem veszik figyelembe a megszakítást megelőző jövedelmet.

 • Ha a biztosított az adott időszakban, azaz a GYED kezdő napát megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számolva nem rendelkezik 180, csak 120 naptári napi jövedelemmel, de van a jogosultság első napjától legalább 180 napnyi folytonos biztosítási jogviszonya, a GYED naptári napi alapját a 120 napi jövedelem alapján állapítják meg.

 • Ha a naptári napi alap nem állapítható meg az előző két pont szerint, a naptári napi alap a jogosultság első napján érvényes minimálbér (jelenleg 111.000 Ft) kétszeresének harmincad része.

 • Amennyiben az igénylő naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincadát nem éri el, a GYED összegének megállapításánál a biztosított jövedelmét veszik figyelembe. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni úgy, hogy a naptári napi alap a jogosultság első napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg!

 • Abban az esetben, ha az igénylőnek GYED, vagy GYES igénybevétele alatt, vagy annak megszűnését követően 1 éven belül újabb gyermek születik a családba, az újabb gyermek után igényelendő gyermekgondozási díj naptári napi alapját a gyermek nagyobb testvérének jogán megállapított CSED naptári napi alapjával össze kell hasonlítani, és mindig a kedvezőbb naptári napi alap figyelembevételével kell az új gyermek jogán járó GYED-et folyósítani.
 • Hogyan kell igényelni a gyermekgondozási díjat?

  A szülőnek ki kell tölteni az "Igénybejelentés gyermekgondozási díjra" GYED. 1." nyomtatványt (ami letölthető erről a linkről), majd be kell nyújtani a munkáltatónak.

  A kitöltött kérelmet akkor is a foglalkoztatóhoz kell benyújtani, ha a kérelmező a biztosítás megszűnése után igényel gyermekgondozási díjat. Ebben az esetben a korábban átvett "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" (KPE160/A) nyomtatványt (Tb. kiskönyv) is mellékelni kell (letöltéshez klikk ide).

  Aki álláskeresési támogatásban részesül, a támogatást folyósító munkaügyi központnál adhatja be az ellátás iránti kérelmét.

  Egyéni vállalkozó, őstermelő. önfoglalkoztató kérelmét az "Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez" nyomtatványon nyújthatja be (ami itt letölthető). Ebben az esetben a kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell beadni.

  Az igényléshez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatnak másolatát. Ha a csecsemő örökbefogadott, akkor az örökbefogadásról szóló gyámhivatali határozatot kell csatolni, gyám esetén gyámkirendelési határozatot. Magánnyugdíjpénztár tag esetén a magánnyugdíjpénztári belépési nyilatkozatot is csatolni kell.

  A gyermekgondozási díjat az igény bejelentésének napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet kérni, így az ellátást legkorábban az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától tudják megállapítani, és folyósítani.

  Munkavégzés GYED mellett

  A szülő a gyermek féléves (6 hónapos) kora után - GYED folyósítása mellett - korlátlanul végezhet munkát.

  Ha a gyermek elmúlt féléves, és a szülő szeretne dolgozni - akár más munkáltatónál - a GYED folyósítása mellett, akkor a munkába állását nem kell bejelentenie a gyermekgondozási díjat folyósító szervnek, elég a munkáltatót tájékoztatni, hogy a munkavégzés mellett gyermekgondozási díjban részesül. A folyósításban ez nem okoz változást.

  Diplomás GYED 2016

  Gyermekgondozási díjra jogosult az a nő is, aki magyar nyelvű nappali képzésben, államilag elismert felsőoktatási intézményben - legalább - két félév (260 naptári nap) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a gyermeke születését megelőző két éven belül.

  Feltétele, hogy a gyermek a fenti hallgatói jogviszony alatt vagy a hallgatói jogviszony megszűnését, szünetelését követő 1 éven belül születik, magyar állampolgár (vagy más EGT tagállam állampolgára), a gyermeket saját háztartásában neveli, és a szülés időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel. Ilyenkor a GYED a gyermek születésének napjától 1 éves koráig.

  A felsőoktatásban részt vevő vér szerinti apa is jogosult a diplomás GYED-re, ha a jogosultsági feltételeknek megfelel. Például ha a szülő nő meghal, vagy a fent sorolt feltételek valamelyikének nem felel meg, mert pl. nem járt felsőoktatási intézménybe, és a biztosítási jogviszony (előzetes biztosítási idő) hiányában gyermekgondozási díjra nem jogosult. Ebben az esetben a vér szerinti apa számára legfeljebb a gyermek egyéves koráig jár a GYED.

  Az "Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra" nevű kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell beadni. (A kérelem letöltéséhez kattints ide.)

  Mennyi a diplomás GYED összege?

  A felsőfokú alapképzésben/szakképzésben illetve felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő igénylő esetén a jogosultság kezdő napján aktuális minimálbér (2016-ban 111.000,- Ft) hetven százaléka (jelenleg 77.700 Ft).

  A mesterképzésben, doktori képzésben, vagy egységes, osztatlan képzésben tanuló hallgató esetén a jogosultság első napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka (jelenleg 90.300,- Ft).

  További információk az OEP oldalán és a kormany.hu családi tudakozójában.

  Kapcsolódó cikkeink:
 • Gyermekgondozási segély (GYES) 2016
 • Családi pótlék 2016
 • Gyermeknevelési támogatás - GYET 2016
 • Anyasági támogatás 2016
 • Csecsemőgondozási díj - CSED 2016
 • Családi ellátások és támogatások: mit hol kell igényelni?

 • Hozzászólások

  Mit játsszak a gyerekkel? Kalkulátor

  Támogatóink ajánlatai

  h i r d e t é s

  Facebook

  Szponzorált hirdetések

  Legkeresettebb címkék