Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

GYES 2019: ezek a legfontosabb tudnivalók

Szerző: Bordohányi Alexandra

2019. február 12.

Forrás: babaszoba.hu

Mekkora a GYES összege 2019-ben, ki jogosult a támogatásra, és hogy lehet megigényelni? Összegyűjtöttük a leghasznosabb tudnivalókat.

GYES 2019: ezek a legfontosabb tudnivalók

Ki jogosult a GYES-re?

A GYES-t (gyermekgondozást segítő ellátást) a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti, így az édesanya mellett az édesapa is jogosult lehet a támogatásra. Rajtuk kívül a nevelő gyám - a gyermekvédelmi gyámot, illetve a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt kivéve -, és a gyermeket örökbe fogadó szülő is igénybe veheti az ellátást. Utóbbi akkor is jogosult a GYES-re a gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától számított hat hónap időtartamig, ha a gyermek a 3. életévét már betöltötte, illetve ikergyermekek esetén ha már tankötelesek, de a 10. életévüket még nem töltötték be.
A saját háztartásban gyermeket nevelő kiskorú szülőnek is jár a GYES, ha gyermeke részére nem rendeltek ki gyámot, illetve ha gyermeke részére kirendelt gyámmal nem él egy háztartásban. Ha a kirendelt gyámmal egy háztartásban élnek, a gyám igényelheti meg a GYES-t.
Emellett jogosult lehet a GYES-re a nagyszülő is - hivatalosan a gyermek szülőjének vér szerinti vagy örökbefogadó szülője, vagy a vele együtt élő házastársa: esetükben is ugyanazokat a feltételek teljesülését veszik figyelembe, mint a szülő esetében. Így akkor veheti igénybe a nagyszülő az ellátást, ha a gyermek az első életévét betöltötte, nevelése a szülő háztartásában történik, és a gyermek szülei a gyermekgondozást segítő ellátásról írásban lemondanak, és a GYES nagyszülő részéről történő igénylésével egyetértenek.
Továbbá fontos kikötés az ellátás igénylésénél, hogy a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek, akire tekintettel gyermekgondozást segítő ellátást folyósítanak, és hogy a nagyszülő, aki igénybe venné a támogatást, a gyermek 3 éves kora után maximum heti 30 órában dolgozik - viszont ha otthon végez munkát, nincs időkorlátozás.

Ilyenkor nem jár GYES a szülőnek

Néhány esetben nem jár GYES a szülőknek - ilyen ok lehet, ha gyermek fél évesnél fiatalabb, és napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, ha a GYES-t igénylő szülő dolgozik a gyermek fél éves kora előtt, ha előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztését tölti, illetve ha rendszeres szociális pénzellátásban részesül, emellett a gyermek halála esetén elveszti a szülő a GYES-re való jogosultságot. Továbbá nem igényelhet a szülő olyan gyermek után ellátást, akit a gyámügyi törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, esetleg 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el.

Mennyi GYES-re számíthatsz?

Egy gyermek esetén a GYES havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyenlő, amely jelenleg 28.500 forint, illetve egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár töredékhónap esetén. A nyugdíjminimum 200%-ával azonos a GYES összege ikrek esetén, hármasikrek esetén 300%-ával, négyesikrek esetén 400%-ával, ötösikrek esetén 500%-ával, míg hatosikrek esetén 600%-ával. A GYES összegéből 10% nyugdíjjárulék, illetve magán-nyugdíjpénztári tagdíj is kerül levonásra, így az ellátás nettó összege 25.650 forint.

Mikor várhatod a GYES folyósítását?

A GYES-t utólag, a tárgyhónapot követő hónapban folyósítják bankszámlára, vagy postai úton. Számlára utalás esetén a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig, míg lakcímre történő utalás esetén 10. napjáig kell folyósítani.

Meddig jár a GYES?

A gyermek 3. életévének betöltéséig illeti meg a szülőt a GYES, míg ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, és tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek 10. életévének betöltéséig folyósítják a támogatást.

Így igényelheted meg a GYES-t

A "Kérelem gyermekgondozást segítő ellátás megállapítására" nevű űrlap kitöltésével igényelheted meg a GYES-t, míg nagyszülő esetén szükség van a "Nyilatkozat a nagyszülői gyermekgondozást segítő ellátás megállapításához" elnevezésű nyomtatvány kitöltésére is. A kérelemhez köteles vagy néhány iratot, iratmásolatot is csatolni, amelyet megtalálsz a dokumentumban.
Szülő esetén az igénylést a lakóhely szerinti illetékes megyeszékhely járási hivatalában, illetve, ha munkahelyeden működik ilyen, akkor a családtámogatási kifizetőhelyen kell benyújtani, míg nagyszülő esetén a lakóhelye szerinti illetékes megyeszékhely járási hivatalában Ha késve nyújtod be az igénylést, visszamenőleg az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától állapítható meg a jogosultság.
Kapcsolódó cikkeink családi ellátások témában:

Hozzászólások

Mit játsszak a gyerekkel? Kalkulátor

Támogatóink ajánlatai

h i r d e t é s

Facebook

Szponzorált hirdetések

Kapcsolódó fórum témák

Legkeresettebb címkék