Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

A méretek, térbeli viszonyok, irányok gyakorlása játékosan

Szerző: Kiss Virág

2017. október 26. | Frissítve: 2022. március 9.

Lektor: Imre Györgyi fejlesztőpedagógus

Forrás: babaszoba.hu

Az óvoda végére a gyermeknek ismernie kell a tárgyak és személyek közötti méretbeli különbségeket, és a térben is biztonságosan kell eligazodnia. Így segíts neki!

A méretek, térbeli viszonyok, irányok gyakorlása játékosan

Törpék és óriások világa

A kisebb-nagyobb fogalmának tudatosulása, a méretek megértése az óvodáskor vége felé fog megszilárdulni, de már néhány hónapos korban el lehet kezdeni tapasztalati úton megismertetni a picikkel, hogy mit is jelent ez a két fogalom. Deákné B. Katalin Anya, taníts engem című könyvében azt javasolja, hogy ha a baba már képes fogni, felváltva adjunk a kezébe kisebb és nagyobb játékokat, tárgyakat, hogy megtapasztalja tapintás útján is a méretek különbözőségét.
6-7 hónapos korában már meg lehet neki mutatni, hogy a kisebb kockákat a nagyobbakra lehet tenni, illetve 12 hónapos kortól már ő maga is képes lesz a kisebb tárgyakat a nagyobbakba tenni.
Az óvodás kor lesz annak az ideje, amikor a gyermek észreveszi és megtapasztalja, a tárgyak és személyek közötti mennyiségi és minőségi különbségeket vagy hasonlóságokat.
Mire a gyermek iskolaérett lesz, magabiztosan kell tudnia tárgyakat és személyeket sorba rendeznie, és képesnek kell lennie az irányított összehasonlításokra is: melyik a magasabb, melyik az alacsonyabb, melyik a hosszabb, melyik a rövidebb, melyik a nagyobb, melyik a kisebb stb.
Sokan még a helyes kifejezéseket sem tudják előtte használni, minden nagyobb, ami hosszabb az is, ami magasabb az is.

Milyen feladatokkal gyakorolhatjátok a méretek megértését?

1. Rendezzetek sorba gyümölcsöket, kisautókat, gombokat a legkisebbtől a legnagyobbig.
2. Rajzolj neki egy egyszerű ábrát (napocska, labda, alma), és kérd meg, hogy legyen varázsló. Varázsoljon egy kisebbet belőle és rajzolja le, majd varázsoljon egy nagyobbat és azt is rajzolja le a papírra.
3. Színezze ki a képen látható tárgyak, személyek közül a legnagyobbat vagy a legkisebbet.
4. Játsszatok óriás-törpe játékot! Ha azt mondod, hogy "Óriások", akkor lábujjhegyen járva kell kezét a magasba emelni és úgy haladni. A "Törpék" kiáltásra leguggolva kell menni. A "Bumm" kiáltásra gyorsan leülhet a földre. Még jobban fogja élvezni a játékot, ha te is bekapcsolódsz!

Melyik a jobb és bal kezed?

A térbeli viszonyok elsajátítása korántsem egyszerű feladat, és még iskoláskorban is csiszolódnia kell a lassan formálódó tudásnak.
A gyermeknek legelőször a saját testképével kell tisztában lennie ahhoz, hogy a térben jól elboldoguljon a későbbiekben. Ismernie kell testrészeit, ezeket rajzon is meg kell tudnia jeleníteni, illetve meg kell tanulnia a jobb és bal oldal fogalmát is. Ennek megismeréséhez a mozgásos, mondókás játékok kiváló segítséget nyújtanak.
Ezt a kis mondókát például hamar megtanulják a gyerekek, és szívesen mondják és mutatják is testrészeiket:
Itt a szemem, itt a szám,
ez meg itt az orrocskám.
Jobbra-balra két karom,
forgatom, ha akarom.
Két lábamon megállok,
ha akarok, ugrálok.
A testséma kialakításához számtalan rajzoltatós mondóka is van. Szinte mindenki ismeri a török basás rajzot:
Pont, pont, vesszőcske,
készen van a fejecske,
pici nyaka, nagy a hasa,
készen van a török basa!
Amikor a gyerkőc saját testén jól tud tájékozódni, akkor lesz képes arra, hogy biztonságosan kezelje és alkalmazza a térbeli viszonyokat is.
Ezeket az irányokat kezdetben önmagához viszonyítva tanítsuk (pl. A labda a két lábam között van.), majd később már önmagától elvonatkoztatva is képes használni és értelmezni a térbeli viszonyokat (pl. A labda az asztal alatt van).
A mozgásos feladatok segítségével a test függőleges és vízszintes zónájának megtanítása, a jobb és bal oldal megerősítése teszi lehetővé a későbbiekben, hogy a térirányokat saját testen kívül is értelmezni és használni tudja.

Néhány egyszerű játékos feladat a térirányok és viszonyok tanulásához

1. Készíts könnyű kis babzsákot, és játsszatok vele. Adj számára egyre nehezebb utasításokat: Kérd meg, hogy emelje a feje fölé két kézzel, vegye egyik kézből a másikba. Álljon terpeszbe és tegye a lába közé. Tegye a sarkai mögé.
2. A jobb és bal oldal megtanításához használj színes szalagokat vagy matricákat, amelyek segítenek eligazodni a gyermeknek. Használjatok kislabdát, és kérd meg, hogy gurítsa jobb kézzel majd bal kézzel, rúgja jobb lábbal majd bal lábbal.
3. Szúrj le botokat a földbe, és játsszatok ügyességi játékot karikadobálással. A cél, hogy minél több karika kerüljön a botokra. A játékot lehet nehezíteni jobb- és balkezes dobásokkal is. A játékot variálhatjátok is: a kisebb karikák az egyik botra, a nagyobb karikák a másik botra kerüljenek.
4. Rajzolj krétával nagy köröket a földre, és ugráljatok ki-be hol jobb, hol bal lábon. Ugráljatok egyik körből a másikba.
5. Rajzoljátok körbe a jobb és a bal tenyereiteket is és figyeljétek meg, miben tér el egymástól a kettő. Ha kivágjátok és egymásra fordítjátok, akkor azt is megtapasztalhatja, hogy a két kéz hasonló (így tudunk tapsolni is).
6. Játsszatok robotos játékot, ahol anya vagy apa a robot! Keress egy dobozt és sok-sok belehelyezhető tárgyat. Robothangon add ki az utasításokat: Tedd- a-ce-ruz-zát-a-do-boz-ba! Vedd-ki-a-labdát-és-tedd-az-asz-tal-ra! stb.
7. Mozogjatok mindenféle alakzatban! Menjetek egyenesen, aztán hullámvonalban, próbáljatok csigavonalban haladni, majd körbe-körbe.
Ha a gyermek térben már biztonságosan tud tájékozódni, a síkban való tájékozódást is el lehet kezdeni gyakorolni. Ilyenkor már kép alapján is meg tudja állapítani valakinek vagy valaminek a helyét illetve a másik dologhoz való viszonyát. Középső csoport végére a térviszonyok ábrázolása, a szereplők egymáshoz való térbeli viszonya is egyértelművé kezd válni

Közlekedj okosan!

Egy középsős ovisnak már el lehet kezdeni tanítani a közlekedési szabályokat is. Gyakoroljátok az útvonalakat az oviba, játszótérre és boltba menet. Segítsd a tájékozódást különféle támpontokkal, irányokkal. Közelítsetek meg egy kiválasztott célpontot minél több irányból.
Nagycsoportban már lehet térképet is nézegetni, vagy saját, egyszerű térképet készíteni az általatok is ismert útvonalakról, helyekről.
A térbeli és síkbeli irányok ismerete, a balról jobbra történő haladás, az irányok és relációk 5-7 éves korra fognak automatizálódnak, és ezek teszik lehetővé, hogy az iskolai ismeretek, az írás-olvasás-számolás elsajátítása gördülékeny legyen.
Minél több mozgást, térbeli élményeket biztosítasz számára az évek során, annál gyorsabban fogja ezeket a bonyolult sémákat megtanulni.

Hozzászólások

Mit játsszak a gyerekkel? Kalkulátor

Támogatóink ajánlatai

h i r d e t é s

Facebook

Szponzorált hirdetések

Legkeresettebb címkék