Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

Otthont mindenkinek! Fókuszban a fogyatékos gyermekek

Szerző: Babaszoba.hu

2015. május 19.

Forrás: babaszoba.hu

Nagyon sok fogyatékos és tartósan beteg gyerek, aki intézetben nevelkedik, sosem tapasztalhatja meg, milyen családban felnőni, milyen egy igazi otthon.

A Kézenfogva Alapítvány Otthont mindenkinek! elnevezésű, saját kezdeményezésű, 2014 novemberében elindult projektjét előkészítő felmérése azt mutatta, hogy a fogyatékos gyermekek hátrányos helyzetben vannak egészséges társaikhoz viszonyítva akkor is, amikor bekerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba vagy a szociális ellátásba. A nagyintézményi elhelyezés sajátosságaiból adódóan nem kapják meg az életkoruknak megfelelő, fejlődésüket jobban biztosító, személyes kötődésre lehetőséget adó családszerű közeget.

Azok a hátrányok és nehézségek, amelyekkel fogyatékosságukból fakadóan eleve meg kell küzdeniük tovább fokozódnak. A tartós intézményi elhelyezésből adódó hospitalizációs ártalmak elvágják annak a lehetőségét, hogy felnőtt korukban önállóan élhessenek a közösségben.
A fogyatékos gyermekeknek több okból is nagyon kevés esélyük van arra, hogy az intézményi létből családba kerüljenek. Egyrészt a jogszabályi közeg nem ösztönzi ezt az utat, a fogyatékos gyermekekhez továbbra is ápolási és egészségügyi szükségleteik alapján közelít, és elkülöníti őket a társadalom többi tagjától speciális szükségleteik miatt. (A Gyermekvédelmi törvény 2014-es változása ugyan haladó módon tereli a gyermekvédelmi szakellátást a közösségi szolgáltatások felé, és a gyermekeket 3 éves kor alatt mindenképpen, 12 éves kor alatt pedig felmenőrendszerben vezeti ki a nagyintézmény ellátásból, azonban kivételt tesz a fogyatékos és tartósan beteg gyermekek esetében. Esetükben megengedi, hogy továbbra is nagyintézményi környezetben nevelkedjenek.)

Másrészt a szakmai közeg, legyen szó akár a gyermekvédelmi vagy a szociális szakellátásról, sem eléggé bátor és tapasztalat ahhoz, hogy eredményesen integrálja a fogyatékos gyermekeket a közösségbe. A közösségben pedig elvétve találhatóak meg azok a befogadó szervezetek (közoktatás intézményei, egészségügyi szolgáltatók és szociális alapszolgáltatók), amelyek szolgáltatásaikkal tehermentesíteni és támogatni tudják azokat a családokat, legyen szó nevelőszülői vagy vérszerinti családokról, akik fogyatékos gyermekről gondoskodnak.

Az Otthont mindenkinek! projekt célja, hogy bemutassa ezt a komplex problémakört, és szerteágazó szolgáltatási csomagjaival minden szinten kínáljon modell értékű beavatkozási lehetőséget.

Az Alapítvány Budapesten és vidéken is felvette a kapcsolatot több, fogyatékos gyermeket nevelő (vérszerinti, örökbefogadó és nevelőszülői) családdal, illetve nevelőszülői hálózattal, akiktől azt az egybehangzó visszajelzést kaptuk, hogy a gyerekek családban tartásához nagy segítség lenne egy jogi, információs és pszichológiai tanácsadást is tartalmazó szolgáltatási programcsomag. Jelenleg ennek a programcsomagnak, illetve az ehhez kapcsolódó képzéseknek a kidolgozása, megtervezése zajlik, amely képzések reményeink szerint 2015 őszén tudnak elindulni a felkeresett szülők és nevelőszülői hálózatok (nevelőszülők és nevelőszülői tanácsadók) bevonásával. Olyan képzésekről és tréningekről van szó, amelyek erősítik a családokat és növelik teherbíró képességüket.

A családok ilyen módon való támogatásán kívül nagy szükség van még a megfelelő, támogató környezet kialakítására is. Ehhez a Kézenfogva Alapítvány a már meglévő, és eddig is sikeresen működő társadalmi érzékenyítő programjaival (Osztályfőnöki óra program - Pedagógusok felkészítése az értelmi sérült emberek társadalmi integrációját elősegítő osztályfőnöki órák vezetésére, amelynek része a saját élményen alapuló érzékenyítő tréning fogyatékosságban érintett tapasztalati szakértők vezetésével; "Fogadd el, fogadj el!" - érzékenyítő program fiatalok számára http://fogadjel.kezenfogva.hu/) tud hozzájárulni a programhoz kapcsolódó településeken.

Komoly problémának látjuk, hogy a nevelőszülői munka elismertsége ma Magyarországon alacsonynak mondható, pedig sok esetben a nevelőszülők azok, akik családjukba befogadva, hosszú éveken keresztül gondját viselik azoknak a fogyatékos gyerekeknek, akik mégis kikerülnek a nagyintézményi rendszerből. A nevelőszülők elismertségének növelésére az Alapítvány a szaktárcával karöltve Nevelőszülői díjat alapít, amely először 2016-ban kerül majd kiosztásra.

Az Otthont mindenkinek! projekt 2016 őszén zárul remélve, hogy az abban kidolgozott programelemek a projekt lezárása után is fenntarthatóan működnek majd, elindítva ezzel egy pozitív folyamatot a fogyatékos gyermekek és családjaik életében.

Hozzászólások

Mit játsszak a gyerekkel? Kalkulátor

Támogatóink ajánlatai

h i r d e t é s

Facebook

Szponzorált hirdetések

Kapcsolódó fórum témák

Legkeresettebb címkék