Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

Családi pótlék 2019

Szerző: Babaszoba.hu

2019. január 15.

Forrás: babaszoba.hu

Mennyi családi pótlék jár a gyermeke(i)d után 2019-ben, és hogyan igényelheted meg a kedvezményt? Mi változott a családi pótlék esetében 2019-hez képest?

Családi pótlék 2019
Az állam a gyermekek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez családi pótlék formájában járul hozzá: ezt nevelési ellátásként, illetve iskoláztatási támogatásként igényelhetitek meg.

Ennyi családi pótlékot kaphattok 2019-ben

A családi pótlék összege 2009 óta változatlan, 10 év után sem emelkedik. 2019-ben is az határozza meg a családi pótlék összegét, hogy hány gyermeket neveltek egy háztartásban, illetve hogy egyedülálló szülő neveli-e a gyermeket, gyermekeket. A családi pótlék összegei a következőképpen alakulnak:
 • egy gyermeket nevelő család esetén 12 200 forint
 • egy gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 13 700 forint
 • két gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 13 300 forint
 • két gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 14 800 forint
 • három vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16 000 forint
 • három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén gyermekenként 17 000 forint
 • tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékkal élő gyermeket nevelő család esetén 23 300 forint
 • tartósan beteg, illetve súlyos fogyatékkal élő gyermeket nevelő egyedülálló szülő esetén 25 900 forint

Ebben változik a családi pótlék 2019-ben

A családi pótlék összegei tehát maradnak az eddigiek, de bővül azok köre, akiket saját háztartásban nevelt, gondozott gyermeknek minősít a jogszabály, tehát akik után a szülő jogosult családi pótlékra. A változás miatt ezentúl ide sorolandók azok a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékkal élő gyermekek, akik ahhoz, hogy tankötelezettségüknek eleget tudjanak tenni, átmenetileg bentlakásos intézményben élnek.

Eddig jár a családi pótlék a gyermekeitek után

A gyermeketek, gyermekeitek után születésüktől a tankötelezetté válásuk évének - az év, amelynek augusztus 31-ig a hatodik életévüket betöltötték, de legkésőbb az ezt követő év - október 31-éig jár nevelési ellátás. Ha egy gyermeknél a szakértői bizottság azt javasolja, hogy még egy évig tartsák vissza az óvodában, akkor ő csak utána számít tankötelezett korúnak.
A tankötelessé válás évének november 1-től iskoláztatási támogatás jár a gyermek, gyermekek után a tankötelezettség - annak a tanévnek a vége, amelyben a gyermek betöltötte a 16. életévét - teljes időtartamára. Amennyiben megszűnik a tankötelezettség, de a tanuló a megszűnését követően még mindig folytat tanulmányokat köznevelési intézményben - például középiskolában, gimnáziumban, főiskolán, egyetemen, stb. -, a támogatás jár annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek a 20. életévét, illetve a sajátos nevelési igényű gyermek a 23. életévét betölti.

Kinek jár a családi pótlék?

A gyermek, gyermekek után járó családi pótlékot csak az egyik szülő igényelheti meg. Viszont azoknál a szülőknél, akik időszakonként felváltva gondozzák gyermeküket, és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll, a családi pótlékra 50-50 %-ban mindketten jogosultak lehetnek.
A nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra jogosult a tankötelezettség figyelembe vételével az, aki:
 • a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastársa,
 • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és már folyamatban van az erre irányuló eljárás,
 • a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát olyan közirattal tudja igazolni, amelyet az ellátás megállapításának kérelme előtt legalább 1 évvel megelőzően állítottak ki,
 • a nevelőszülő, a gyám,
 • illetve az a személy, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték.
Nevelési ellátást az a 18. életévét betöltött, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy is kérelmezheti saját jogán, akinek az iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt. Saját jogán kérelmezheti az iskoláztatási támogatást az, aki köznevelési intézményben tanulmányokat folytat, megszűnt a tankötelezettsége, és akinek:
 • mindkét szülője elhunyt,
 • elhunyt a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától külön élő szülője,
 • a nevelésbe vétel alól kikerült,
 •  megszűnt a gyámsága nagykorúvá válása miatt,
 • nem él egy háztartásban a vér szerinti, illetve örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülővel, gyámmal,
 • az iskoláztatási támogatást a nagykorúvá válása előtt is neki folyósították a gyámhivatal szülői ház elhagyását engedélyező határozata szerint.

Így igényelhetitek meg a családi pótlékot

Ahhoz, hogy megkapjátok a családi pótlékot, be kell nyújtanotok egy kérelmet, ugyanis nem jár alanyi jogon az ellátás. Ezt a Kérelem a családi pótlék megállapítására elnevezésű nyomtatvány kitöltésével tudjátok megtenni. A kérelemhez csatolnotok kell az aláírt fénymásolatát az ellátást igénylő személy, valamint a gyermek, gyermekek személyazonosító adatait igazoló dokumentumoknak: ez lehet érvényes személyazonosító igazolvány, vagy például útlevél, illetve kártya típusú gépjármű vezetői engedély.
Ha a gyermek tartós betegséggel, illetve súlyos fogyatékossággal él, az ezt igazoló szakorvosi igazolást eredetiben kell csatolnotok, akárcsak a tanulói/hallgatói jogviszonyról kiállított igazolást. Emellett igazolnotok kell a családtámogatási ellátásra való jogosultságot, a következő dokumentumokkal:
 • a szülővel együtt élő házastárs esetén a házassági anyakönyvi kivonat másolatával,
 • a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő esetén a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat másolatával,
 • a gyám esetén a gyámrendelő határozat másolatával,
 • annak a személynek az esetén, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat másolatával,
 • annak a személynek, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatával.
Ha ügyfélkapun keresztül igényelnétek meg a családi pótlékot, azt itt tehetitek meg.

Ekkor várhatjátok a családi pótlék kifizetését

Ha a jogosultság fennáll, a családi pótlék már a kérelem benyújtásának időpontjától jár, visszamenőleg pedig legfeljebb a kérelem benyújtásának napját megelőző második hónap első napjától lehet megállapítani. A folyósítás utólag, postai úton a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, míg bankszámlára utalás esetén a 3. napjáig történik. A 2019-es családi pótlék utalási időpontokról ebben a cikkünkben olvashattok bővebben.
A Magyar Államkincstár oldalán találhattok további információt a témában.
Kapcsolódó írásaink:

Hozzászólások

Mit játsszak a gyerekkel? Kalkulátor

Támogatóink ajánlatai

h i r d e t é s

Facebook

Szponzorált hirdetések

Legkeresettebb címkék