Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

Mennyi tartásdíjra számíthatunk a válás után?

Szerző: Bordohányi Alexandra

2018. február 13.

Forrás: babaszoba.hu

Ha válásra kerül sor, és gyermekek is vannak a családban, fontos kérdés, hogy mikor és mennyi tartásdíj jár annak a félnek, akinek a háztartásában maradnak a csemeték.

Gyerektartás: mennyi az annyi?

Az indokolt szükségletek

A gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni a gyermek indokolt szükségleteit, mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét, a szülők háztartásában eltartott más - saját, mostoha vagy nevelt - gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli, amennyiben van, a gyermek saját jövedelmét, illetve a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat, tudtuk meg Dr. Sass Rita, ügyvédtől.
- A gyermek indokolt szükségletei körébe tartoznak a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez, taníttatásához szükséges rendszeres kiadások, ide értve különösen a megfelelő lakhatás, ruházkodás, egészséges élelmezés, szükséges tanulmányok folytatása érdekében szükséges kiadásokat (ilyen lehet például a nyelvóra, a sportfoglalkozás, vagy akár az osztálypénz is). Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás - mint például egy gyógykezelés - szükséges, amelynek fedezését a tartásdíj kellő előrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni - magyarázta a szakértő.

Megállapodás vagy bírói végzés

Abban, hogy mekkora a gyermektartásdíj mértéke, és mi legyen a megfizetésének módja, elsősorban a szülők megállapodása irányadó, ennek hiányában viszont a bíróság dönt. A tartásdíj összegét gyermekenként általában a tartásdíj fizetésére kötelezett fél átlagos jövedelmének 15-25 százalékában kell meghatározni, amelynek megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmét veszik figyelembe. - Itt figyelemmel kell lenni arra is, hogy a tartásdíj összességében legfeljebb a kötelezett jövedelmének 50 százalékáig terjedhet -tette hozzá az ügyvéd.

Van, hogy magasabb összegű tartásdíj jár

A szakértőt kérdeztük arról is, mikor kaphat valaki magasabb összegű gyerektartást, és megtudtuk, hogy ezt a gyermek indokolt szükségletei és a szülők jövedelmi-vagyoni viszonya eredményezheti. Ilyen lehet például az, ha a kötelezett magasabb jövedelemmel rendelkezik, vagy ha a gyermeknek speciális igényei vannak - például egészségi állapota miatt kezelésekre szorul -, így pedig az indokolt szükségletekkel összefüggő kiadások is magasabbak.
- A későbbiekben ha a tartás meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett be, hogy ennek változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, a tartás mértékének vagy szolgáltatása módjának a megváltoztatását is lehet kérni. A gyermektartásdíj felemelésére sor kerülhet például akkor, ha a gyermek indokolt szükségleteihez kapcsolódó kiadások emelkednek, ha a szülő életmódjából, költekezéséből a kimutatottnál lényegesen magasabb jövedelemre vonható le következtetés, illetve ha a saját háztartásban nevelő szülő munkaképessége csökken -hívta fel rá a figyelmet Dr. Sass Rita.

A nagykorú gyermek után is kaphatsz tartásdíjat?

Fontos tudni, hogy a gyermektartás nem csak a kiskorú, hanem a nagykorú gyermeket is megilleti, abban az esetben, ha továbbtanul. Ennek a feltételei, hogy az életpályára való indokolt és folyamatos felkészülés miatt rászoruljon a tartásra, hogy a tartásra ne legyen érdemtelen, ha nincs a tartásra képes házastársa, volt házastársa és élettársa, illetve ha a tartásra kötelezett szülő teljesítőképessége, a jogosult tartása a szülő saját szükséges tartását vagy kiskorú gyermekének tartását nem veszélyezteti.
- Tanulmánynak minősül az életpályára előkészítő szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzés vagy tanfolyam, a felsőfokú végzettségi szintet biztosító alap- és mesterképzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben folytatott tanulmányok folyamatos végzése. Ilyen esetben a tartásdíj mértékének meghatározásánál a továbbtanuló gyermek indokolt szükségleteit, saját jövedelmét, vagyoni helyzetét, a tanulmányai folytatásához jogszabály által biztosított kedvezményeket, támogatásokat és a szülők teherbíró képességét kell figyelembe venni - fogalmazott a szakember.

Egyszeri juttatás is lehetséges?

A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tegyen eleget. Ilyen lehet például az, ha a különélő szülő a volt közös lakás őt megillető tulajdoni hányadát ruházza a gyermekre, illetve a gyermeket a saját háztartásában nevelő szülőre.
A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság is jóváhagyja. - Egy ilyen megállapodás ellenére is ítélhet meg a bíróság tartásdíjat akkor, ha az a körülmények előre nem látható, lényeges változása miatt - mint például egy váratlan, súlyos betegség, saját háztartásban nevelő szülő önhibán kívül elnehezült élethelyzete - a gyermek érdekében vagy valamelyik fél súlyos érdeksérelmének elhárítása miatt indokolt - mondta Dr. Sass Rita.
A gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen. Továbbá kitétel az is, hogy a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.
- A gyámhatóság a bíróság által a tartásdíj megfizetésére kötelező határozatában megállapított összeget, százalékos marasztalás esetében az alapösszeget előlegezi meg azzal, hogy a megelőlegezett gyermektartásdíj összege nem haladhatja meg gyermekenként az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 százalékát. A gyámhatóság ennél alacsonyabb összeget csak akkor állapíthat meg, ha a gyermek tartását a gondozó szülő részben biztosítani tudja, a megelőlegezett összeg pedig ebben az esetben sem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10 százalékánál - tudtuk meg az ügyvédtől.

Hogyan lehet behajtani az elmaradt tartásdíjat?

Az elmaradt gyerektartást behajtani is lehet, ennek módjai a közvetlen bírósági letiltás, a közvetlen bírósági felhívás, illetve egyéb megfelelő végrehajtható okirat kiállítása. - A tartásdíj végrehajtásának egyik módja a közvetlen bírósági letiltás. Ebben az esetben a bíróság - a végrehajtási lap kiállítása, illetve záradékolása helyett - a jogosult kérelmére közvetlenül letiltó végzést hoz, ha kizárólag az adós munkabéréből kell behajtani a követelést. A bíróság az adós munkáltatóját hívja fel arra, hogy az adós munkabéréből a végzésben feltüntetett összeget vonja le, és fizesse ki a végrehajtást kérőnek. A végzés ellen ugyan lehet fellebbezni, azonban a fellebbezésnek a letiltott összeg levonására és kifizetésére nézve nincs halasztó hatálya - mondta el Dr. Sass Rita.
Ha a végrehajtást kérő bejelentette, hogy a közvetlen letiltás, felhívás nem vezetett a követelés kielégítésére, ezért az adós egyéb vagyontárgyát kívánja végrehajtás alá vonni, a bíróság kiállítja erről a megfelelő végrehajtható okiratot. - Ha a közvetlen bírósági letiltásra, közvetlen bírósági felhívásra nem került sor, a bíróság abban az esetben is a jogosult kérelmére kiállítja a megfelelő végrehajtható okiratot - tette hozzá a szakember -, az így kezdeményezett végrehajtási eljárásban pedig sor kerülhet többek között a munkabér végrehajtó általi letiltására.
Kapcsolódó cikkeink gyerektartás, válás témában:

Hozzászólások

Mit játsszak a gyerekkel? Kalkulátor

Támogatóink ajánlatai

h i r d e t é s

Facebook

Szponzorált hirdetések