Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

Csecsemőgondozási díj - CSED 2018

Szerző: Bordohányi Alexandra

2017. december 12.

Forrás: babaszoba.hu

A csecsemőgondozási díj, azaz CSED a gyermek születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását szolgálja. Hogy mekkora összegű csecsemőgondozási díj illet meg, annak kiszámítása egy kissé bonyolultabb, de segítünk neked ebben és az igénylés menetében is.

Csecsemőgondozási díj - CSED 2018

Biztosítási jogviszony szükséges

A CSED a szülési szabadság időtartamára járó pénzbeli ellátás, amely biztosítási jogviszonyhoz kötött, tehát az a nő jogosult rá, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Egyéb követelmény, hogy a gyermek a biztosítás tartama alatt, a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül, vagy a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szülessen.
A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie, és az előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani
- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény szerinti biztosításban töltött időt,
- a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,
- a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
- illetve a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét is.
A csecsemőgondozási díjjal kapcsolatban változás, hogy 2018. január 1-től a vérszerinti apa a korábbiakhoz képest több élethelyzetben is jogosult lehet.

Mennyi időre jár a CSED?

Az anyát 24 hét szülési szabadság illeti meg, melyből legalább két hetet köteles igénybe venni, a csecsemőgondozási díj pedig a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A szülő nő csecsemőgondozási díjra való jogosultsága legkésőbb a gyermek születésének napjával, koraszülött gyermekre tekintettel a szülési szabadság első napjával nyílik meg.
A CSED legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár, kivéve a koraszülött gyermekek esetében - ilyenkor ugyanis a szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.
A szülési szabadság megszűnik abban az esetben, ha a gyermek halva születik, ha a gyermek a születését követően hal meg, a halálát követő 15. napon, illetve ha a gyermek kikerül a háztartásból, a gyermek elhelyezést követő napon.

Nem az utolsó havi bér alapján számolják

A CSED összegének megállapításánál nem az utolsó havi béreddel kalkulálnak, hanem ahhoz a naphoz képest, amikortól igénybe vennéd a támogatást, visszaszámolnak 3 hónapot, és az ettől a naptól visszafelé számolt, 180 naptári napi jövedelem figyelembe vételével állapítják meg a csecsemőgondozási díjat, ha a biztosítási idő folyamatos.
Ha ez alatt az időtartam alatt nincs 180 naptári napi jövedelem, de legalább 120 naptári napi igen, akkor a csecsemőgondozási díj alapját ennek a figyelembevételével állapítják meg. Ha 120 napi jövedelem sincs, akkor a CSED megállapításához az érvényes minimálbér kétszeresét veszik alapul, kivéve, ha a tényleges kereset ennél alacsonyabb.
A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén szintén nem a megszakítást megelőző jövedelmet veszik figyelembe, hanem visszamenőleg keresnek 180 napot, legfeljebb az ellátásra való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig.
A CSED összege a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 %-a, amely személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, így a megjelölt adókedvezmények figyelembevételével a személyi jövedelemadó-előleget a folyósító szerv levonja. Viszont a csecsemőgondozási díj után egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot nem kell fizetned.

Hogyan igényelheted meg?

A csecsemőgondozási díj iránti kérelmet a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" elnevezésű nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani, a biztosított foglalkoztatójához. Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnt, akkor a volt foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatalánál, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatalánál kell benyújtani.
A kérelemhez csatolni kell
- ha a biztosítás megszűnését követően igényelsz CSED-et, vagy ha első alkalommal igényelsz pénzbeli ellátást és a kétévi folyamatos biztosítási időn belül több foglalkoztatód is volt, az "Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" elnevezésű nyomtatványt,
- ha a csecsemőgondozási díjat a gyermek vér szerinti vagy örökbefogadó apja igényli, mert a szülő vagy örökbefogadó nő egészségi állapota miatt kikerül a háztartásból, a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" nyomtatványt, és az egészségügyi szolgáltató erről szóló nyilatkozatát,
- illetve amennyiben a jogosultság megállapításához szükséges, az igazolást a közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben folytatott tanulmányok idejéről.
Ha az ellátást csak a szülés napjától igényled társadalombiztosítási kifizetőhelynél, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát is mellékelned kell a kérelemhez.

Mikor várhatod a folyósítást?

Az első megállapítást és folyósítást követően a csecsemőgondozási díjat havonta egyszer, utólag kell folyósítani - az igénylő kérelme szerint postai úton vagy bankszámlára utalással. A CSED-et minden esetben a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, de legkésőbb a bérfizetési napon meg kell kapnod.
Kapcsolódó cikkeink családi ellátások témában:
A csecsemőgondozási díj - CSED
Családi pótlék
A gyermeknevelési támogatás - GYET</</d</d</d

Hozzászólások

Mit játsszak a gyerekkel? Kalkulátor

Támogatóink ajánlatai

h i r d e t é s

Facebook

Szponzorált hirdetések

Kapcsolódó fórum témák