Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

Családi pótlék2017-ben

Szerző: Kaló Ágnes

2017. február 21.

Forrás: babaszoba.hu

Évek óta biztos jövedelme a családosoknak a havonta kapott családi pótlék. Utánajártunk, ki jogosult rá, milyen feltételekkel és hogyan vehető igénybe.

Családi pótlék

Mi az a családi pótlék?

A gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havonta nevelési ellátással vagy iskoláztatási támogatással járul hozzá, ez a családi pótlék.

Ki és ki után jogosult a családi pótlékra?

A családi pótlék kétféle támogatás gyűjtőneve. A nevelési ellátás jár a még nem tanköteles gyerekek után, illetve a már nem tanköteles, de tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy is jogosult rá. Az iskoláztatási támogatást a tanköteles gyermek után lehet igénybe venni, a tankötelezettség pedig 16 éves korig tart. Ám ha a gyerek továbbra is közoktatásban tanul, akkor 20, sajátos nevelési igényű gyermek esetében pedig 23 éves korig folyósítják a juttatást.
A családi pótlékra jogosult a vér szerinti vagy az örökbefogadó szülő, az ő házastársa, élettársa, a nevelőszülő, a gyám, vagy az a személy, akinél a gyámhatóság a gyermeket ideiglenesen elhelyezte. A gyermekotthon és a szociális intézmény vezetője az ott elhelyezett gyermek után kaphat juttatást.
Saját jogán jogosult nevelési ellátásra a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy akkor, ha már nem kaphat iskoláztatási támogatást. Iskoláztatási támogatásra pedig a tankötelezettség megszűnése után 20 (sajátos nevelési igényű diák esetén 23) éves koráig az a tanuló jogosult saját jogán, akinek vele egy háztartásban élő szülője, szülei meghaltak; aki kikerült a nevelésbe vétel alól; aki nagykorúvá vált, ezért megszűnt a gyámsága; aki a szüleivel, nevelőivel nem él egy háztartásban.
A családi pótlékot bármelyik szülő igényelheti, de egy gyermek után csak az egyikük veheti fel a támogatást. Ez alól kivétel, ha a szülők felváltva gondozzák a gyermeket és mindkettejüknek van szülői felügyeleti joga: ekkor 50-50%-ban megoszthatják a támogatást.

Mennyi a családi pótlék?

A családi pótlék összege függ a gyermekek számától és attól, hogy a szülő egyedül neveli-e őket. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelők magasabb juttatást kaphatnak. Táblázatba foglaltuk az elérhető összegeket:

Gyerekek számaEgyütt élő szülőkEgyedülálló szülő
1 12.200 13.700
2 13.300 14.800
3 vagy több 16.000 17.000
Beteg, fogyatékos gyermek 23.300 25.900
A támogatást gyermekenként kapják a jogosultak, tehát például egy kétgyermekes egyedülálló 2x14.800=29.600 forint családi pótlékkal számolhat. A családi pótlék összegének megállapításakor azt a gyermeket is figyelembe lehet venni, aki után a szülő már nem jogosult a támogatásra. Ilyen például a felsőoktatásban tanuló 20 év feletti fiatal, akinek nincs saját jövedelme.
Ha a családban egészséges és beteg gyermek is van, akkor az emelt összegű támogatás csak a beteg gyermek után jár, az egészséges gyermek a normál összegű juttatást kapja.
Fontos még tudni, hogy a családi pótlék megállapításánál egyedülállónak minősül az a szülő, gyám is, aki maga, vagy akinek a házastársa/élettársa
- közoktatási vagy felsőoktatási intézmény hallgatója;
- vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági támogatásban részesül;
- megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül;
- nyugellátásban vagy más járadékban részesül;
és nincs egyéb jövedelme.

A családi pótlék feltételei

Bár a családi pótlék minden gyermekes családnak jár, a folyósítását feltételhez kötik. Az óvodai nevelésre kötelezett gyereknek óvodába, a tankötelesnek iskolába kell járnia; az óvodából igazolatlanul mulasztott huszadik nap, illetve az ötvenedik kihagyott kötelező tanóra után a támogatást szüneteltetik. Ezt a döntést a gyámhatóság három hónap múlva vizsgálhatja felül, vagyis a család többhavi pótléktól eshet el az igazolatlan hiányzások miatt.

Hogyan lehet igényelni a családi pótlékot?

A családi pótlékot a "Kérelem családi pótlék megállapítására" című formanyomtatványon lehet igényelni, amely letölthető az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapjáról. A nyomtatvány személyesen vagy postán is leadható a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal ügyfélszolgálatán, járási hivatalában, a helyi kormányablaknál vagy a szülő munkahelyén, ha az társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik. Ügyfélkapus regisztrációval a Magyar Államkincstár eÜgyfél portálján elektronikusan is intézhető.
A kérelemhez másolatban csatolni kell:
- valamelyik személyazonosításra alkalmas okmányt (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány stb.);
- külföldieknek a magyarországi tartózkodásra jogosító iratot (pl. bevándorlási vagy letelepedési engedély, EU Kék Kártya);
- a szülővel együtt élő házastárstársnak a házassági anyakönyvi kivonatot, bejegyzett élettársnak az ezt igazoló okiratot;
- a gyámnak a gyámhatósági határozatot.
Lehetőleg eredeti példányt csatoljunk:
- a gyermek tartós betegségét, súlyosan fogyatékosságát bizonyító orvosi igazolásból;
- a tanulói/hallgatói jogviszony igazolásból.
A családi pótlékot utólag, a következő hónap 10. napjáig, fizetési számlára a 3. napjáig folyósítják.
Az ellátást visszamenőleg legfeljebb két hónapra állapíthatják meg.
A családi pótlékkal kapcsolatban sok hasznos információt találsz az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján.

Hozzászólások

Mit játsszak a gyerekkel? Kalkulátor

Támogatóink ajánlatai

h i r d e t é s

Facebook

Szponzorált hirdetések