Terhesség hétről hétre

Baba fejlődése

Együtt jó Családaktivizáló Program - Játékszabályzat

Címkék:

Pampers

Szerző: Babaszoba.hu

2020. május 21.

Forrás: babaszoba.hu

Mozogni öröm! A Babaszoba és Pampers aktivizáló programjának, játékának célja, hogy minél több családban aktívan teljen a közös idő a babával, kisgyermekkel.

A jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett babaszoba.hu weboldalon, s azon belül az egyuttjo.babaszoba.hu linken elérhető EGYÜTT JÓ - Családaktivizáló program a Pampers támogatásával elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.
A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).
A Játék támogatója: Procter&Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (1082 Budapest, Kisfaludy utca 38.), a Játék kiírásában és lebonyolításában nem vesz részt.
A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
  • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost.
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játék során a Játékos részt vehet az egyuttjo.babaszoba.hu oldalon megtalálható baba-szülő aktivitásokon (Torna a babával, Tánc a babával, Agytorna, Ringató, Mozgás a szabadban, Mozgásos játékok). A Játékra nevezett személy gyermeke(i) nem lehet(nek) több(ek) 3 évesnél.
Ahhoz, hogy valaki fel tudja venni az aktivitásokat, regisztrálni kell az egyuttjo.babaszoba.hu oldalon, melyet a Játékosok a Facebook  accountjuk (profiljuk) által tehetnek meg. A regisztrációt követően a Játékosok egyedi profiloldalt kapnak, amelyen megjelenik a nevük, fényképük és az e-mail címük. A regisztráció utolsó lépéseként a Játékosok kapnak egy tudásalapú kérdést, melyre válaszolva vehetnek részt a nyereményjátékban.
Az aktivitásokkal töltött időt (óra, perc) a Játékos a profil oldalán tudja önbevallással naplózni heti szinten, és badgeket is kap az egyes aktivitások sikeres elvégzése után.
A Játék időtartama 8 hét, a regisztrált felhasználó minden héten tippeket kap az egyes aktivitás típusokhoz, ezek segítségével könnyebb tartalmasan, aktívan végigcsinálni a 8 hetet.
Minden héten azok között, akik az előző héten aktívak voltak és legalább 1 aktivitást felvettek és naplózták az aktivitást, egy darab 10.000 Ft értékű tetszőleges méretű és típusú Pampers pelenkacsomagot sorsolunk ki. Heti nyereményt egy Játékos csak egy alkalommal nyerhet, de a főnyereményért továbbra is versenyben van.
Azok között, akik a 8 hetes időtartam alatt legalább 1 aktivitást felvettek és naplózták az aktivitást, a Játék végén egy 100.000 Ft értékű tetszőleges méretű és típusú Pampers pelenkacsomagot sorsolunk ki.

3. A Játék időtartama

A Játék 2020. május 18. és 2020. július 12. között zajlik.
Heti nyeremény sorsolások: minden hétfőn azok között, akik az előző héten aktívak voltak és legalább 1 aktivitást felvettek és naplóztak.
Fődíj sorsolás: azok között, akik a 8 hetes időtartam alatt legalább 1 aktivitást felvettek és naplóztak. A sorsolás időpontja: 2020. július 13.
A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Játék részvételi feltételei:
  • Játékra nevezett személy gyermeke(i) nem lehet(nek) több(ek) 3 évesnél,
  • a Játék során feltett tudásalapú kérdésre történő helyes válaszadás
  • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
  • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
  • egy Játékos egy  legfeljebb egy Facebook ID-val, egyszer regisztrálhat az egyuttjo.babaszoba.hu weboldalon, és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több Facebook ID felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Central Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja
A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.
A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, azonban egyes nyereménysorsolásokon való részvételhez szükséges feltételek teljesítésére csak abban az esetben van mód, ha kellő időben csatlakozik a Játékos a Játékhoz.
Az egyes aktivitásokon történő részvétel önkéntes, az aktivitások teljesítése közben esetlegesen elszenvedett balesetért, sérülésért a Central Média nem vállal felelősséget.

5. Nyeremény

A Játék nyereménye a regisztrált felhasználók között:
Heti nyeremények:
A játék időtartama alatt minden héten sorsolunk heti nyereményt azon felhasználók között, akik legalább egy tevékenységet rögzítettek a profiloldalukon, tehát az adott héten aktívak voltak a felületen. 8 nyertes Játékos Heti nyereményként egyenként egy alkalommal egy darab 10.000 Ft (azaz tízezer forint) értékű pelenka csomagot nyer.
Főnyeremény:
A játék végén az összes regisztrált felhasználó között, akik legalább egy tevékenységet rögzítettek a profiloldalukon egy darab 100.000 Ft (azaz százezer forint) értékű pelenka csomagot nyer.
A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményt a Nyereményjátékban nem oszt ki.
Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Játékos kötelesek együttműködni.
A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

6. Sorsolás

A nyereményjáték időtartama alatt összesen 8 alkalommal lesz sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Central Média 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.
A sorsolások időpontja:
A Heti nyertesek kisorsolása 2020. május 25-én, június 1-jén, június 8-án, június 15-én, június 22-én, június 29-én július 6-án és július 13-án történik.
A Főnyeremény kisorsolása 2020. július 13-án történik.
A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.
A heti nyereményjáték nyertesei a főnyereményért való sorsoláson továbbra is részt vesznek, amennyiben aktivitást mutattak a már kisorsolt jelentkezése alapján. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében a Heti nyereményért nem sorsolhatók ki újra.
A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a sorsolást követően három munkanapon belül értesítjük.
A postaláda küldemény fogadására alkalmas állapotáért a Játékos felel. Amennyiben a Játékos az értesítés kiküldését követő hét naptári napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a nyeremény átvétele érdekében a Central Médiával, a nyereményre való jogosultságtól elesik.
A Central Média a nyertesek nevét az egyuttjo.babaszoba.hu weboldalon teszi közzé a sorsolásokat követő 2 munkanapon belül, legkésőbb: 2020. május 27-én, június 3-án, június 10-én, június 17-én, június 24-én, július 1-jén július 8-án és július 13-án.
A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, és telefonszám megadása a Central Média részére.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékos köteles együttműködni a Central Média-val a nyeremény átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem teszn eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.
A nyereményt a Central Média kézbesítteti a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) a nyertesnek. A nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Pályázó értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása.
A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesíttetése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál (GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) tehető meg.
A nyereményt kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosnak áll módunkban átadni. Central Média a nyereményt egy alkalommal kézbesítteti.
A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül köteles tájékoztatni Central Médiát.
A nyereményt a nyertes helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Média-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Média részére átadja.

9. Adatkezelés

A Játékos személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen.
1.            Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.
A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.
2.            Adatkezelési cél és jogalap
A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.
Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Időtartam
A Játékban résztvevő Játékos Facebook profil adatai: név, e-mail cím, profilkép A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása a Játék időtartama és azt követő 6 hónap
A Játékban résztvevő Játékos Facebook ID azonosítója Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Central     Média  és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogosérdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása a Játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes neve A nyertes megszólítása Az érintett hozzájárulása a Játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes email címe A nyertes értesítése Az érintett hozzájárulása a Játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes neve a nyilvánosságra hozatalt is beleértve az egyuttjo.babaszoba.hu oldalon Átláthatóság biztosítása A Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása. a sorsolást követő 30 nap
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, esetlegesen adószám vagy adóazonosító jel, telefonszám)

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8 év
A Central Médiacsoport Zrt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: ugyfelszolgalat@babaszoba.hu, Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
a)                                        A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a Játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
b)                                       Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett Pályázó adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.
c)                                        Central Média a Nyertes nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Iparterület, GLS Európa u. 2.) részére átadja. Az adatkezelés részletei itt olvashatóak: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat
Az érintett jogai és jogorvoslat
Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen.
10. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Central Média a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Central Médiát a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
11. Egyéb
A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető az egyuttjo.babaszoba.hu weboldalon.
Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az ugyfelszolgalat@babaszoba.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.
Kelt: Budapest, 2020. május 12.

Hozzászólások

Mit játsszak a gyerekkel? Kalkulátor

Támogatóink ajánlatai

h i r d e t é s

Facebook

Szponzorált hirdetések

Kapcsolódó fórum témák